Liên Hệ

thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH MAY MẶC VĂN MINH

Địa chỉ: 40 Thích Quảng Đức, Phường 5, Phú Nhuận, TP.HCM

Email: congtymaymacvanminh@gmail.com

Số điện thoại: 097 605 9689 – 077 4279 530

liên hệ với chúng tôi